فهرست

امروز بار دیگر با گروه لیا تصمیم گرفتیم تا درمورد هنری دیگر اطلاعاتی کامل شرح دهیم پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا درمورد هنر ویترای اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ویترای یا شیشه نقشینه به قطعه های کوچک شیشه که مانند رنگین کمان است اطلاق می شود که قدمت این هنر به هزاران سال قبل بازمیگردد.

نحوه ساخت ویترای

نحوه ساخت شیشه رنگی شامل طراحی اولیه روی کاغذ، سپس تعیین رنگ هر قسمت طرح و شماره‌گذاری و تعیین جهت آن، متناسب با بافت شیشه خام است.

در مرحله بعد با رعایت فاصله بین شیشه‌ها، که لحیم قلعی آنرا پر می‌کند، طرح را روی ورق شیشه رنگی چسبانده و با قلم الماسه آنرا می‌برند. سپس با طرح اولیه که الگوی ساخت طرح است مطابقت داده شده و با چرخ سنباده لبه‌های تکه شیشه بریده شده را صاف و اندازه می‌کنند. در مرحله بعد دوره یا لبه‌های هر تکه را با نوار مسی چسبدار قاب‌گیری می‌کنند.

ویترایهدف از این کار آماده کردن آنها برای چسباندن با لحیم قلع و سرب است. در این مرحله تکه‌های شیشه قاب‌گیری شده را روی الگوی اولیه کنار هم می‌چینند و کنترل نهایی می‌کنند. سپس با قلمو مایع تنکار را روی لبه‌های مس پوش شیشه‌ها زده و با نوار لحیم و هویه داغ شیشه‌ها را به هم متصل می‌کنند. محصول نهایی در قاب یا پنجره قرار گرفته و در مقابل نور طرح زیبای خود را نشان می‌دهد. نمونه‌های شیشه‌های قدیمی ایرانی و سیر تحول این صنعت در ایران در موزه آبگینه تهران در معرض تماشا قرار دارد.

در این مقاله متوجه شدیم که بسیاری از دورریختنی ها را میتوان به عنوان هنر استفاده نمود و شی هایی زیبا و چشم نواز با آن ها ساخت که یکی از این مورد ها را در این مقاله مطالعه کردیم که با قطعات شیشه میتوان هنر ویترای را نشان داد.

X