0%

  بشقاب پرنده بزرگ مس وپرداز

  480,000 تومان

  در دسترس: موجود در انبار

  جزئیات محصول

  • محصول تولیدشده دربرابرضربه مقاوم وقابل استفاده است.

  • محصول تولیدشده دارای نشان استانداردملی ایران میباشد.

  • محصول تولیدشده مقاوم دربرابرنورآفتاب،دماورطوبت هوامیباشد.

  • جهت اطلاعات بیشترباکارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید

  نام محصولبشقاب پرنده مس وپرداز
  نوع کاربردمحصولکاربردی وتزئینی
  طیف رنگمسی،آبی
  جنس خارجی بدنهخاتم ومس
  محل تولیدمحصولاصفهان
  محل فروش محصولصنایع دستی لیا
  سایرتوضیحاتصنایع مس وپردازمقاوم دربرابرنورآفتاب ورطوبت میباشد.

   

  بشقاب پرنده بزرگ مس وپرداز

  بشقاب پرنده بزرگ مس وپرداز