0%

شمعدان متوسط مس وپرداز

330,000 تومان

در دسترس: موجود در انبار

جزئیات محصول

  • محصول تولیدشده دربرابرضربه مقاوم وقابل استفاده است.

  • محصول تولیدشده دارای نشان  استانداردملی ایران میباشد.

  • محصول تولیدشده مقاوم دربرابرنورآفتاب،دماورطوبت هوامیباشد.

  • جهت اطلاعات بیشترباکارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید.

نام محصول شمعدان مس وپرداز
نوع کاربردمحصول کاربردی وتزئینی
طیف رنگ مسی،آبی
جنس خارجی بدنه مس وپرداز
محل تولیدمحصول اصفهان
محل فروش محصول صنایع دستی لیا
سایرتوضیحات صنایع مس وپردازمقاوم دربرابرنورآفتاب ورطوبت میباشد.
شمعدان متوسط مس وپرداز

شمعدان متوسط مس وپرداز