قندان کوچک مس وپرداز

285,000 تومان

در دسترس: موجود در انبار

جزئیات محصول

  • محصول تولیدشده دربرابرضربه مقاوم وقابل استفاده است.

  • محصول تولیدشده دارای نشان  استانداردملی ایران میباشد.

  • محصول تولیدشده مقاوم دربرابرنورآفتاب،دماورطوبت هوامیباشد.

  • جهت اطلاعات بیشترباکارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

نام محصولقندان مس وپرداز
نوع کاربردمحصولکاربردی وتزئینی
طیف رنگمسی،آبی
جنس خارجی بدنهمس وپرداز
محل تولیدمحصولاصفهان
محل فروش محصولصنایع دستی لیا
سایرتوضیحاتصنایع مس وپردازمقاوم دربرابرنورآفتاب ورطوبت میباشد.
قندان کوچک مس وپرداز

قندان کوچک مس وپرداز