کاسه شماره2شبکه بری مس وپرداز

345,000 تومان

در دسترس: موجود در انبار

جزئیات محصول

  • محصول تولیدشده دربرابرضربه مقاوم وقابل استفاده است.

  • محصول تولیدشده دارای نشان  استانداردملی ایران میباشد.

  • محصول تولیدشده مقاوم دربرابرنورآفتاب،دماورطوبت هوامیباشد.

  • جهت اطلاعات بیشترباکارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

نام محصولکاسه مس وپرداز
نوع کاربردمحصولکاربردی وتزئینی
طیف رنگمسی،آبی
جنس خارجی بدنهمس وپرداز
محل تولیدمحصولاصفهان
محل فروش محصولصنایع دستی لیا
سایرتوضیحاتصنایع مس وپردازمقاوم دربرابرنورآفتاب ورطوبت میباشد.

 

کاسه شماره2شبکه بری مس وپرداز

کاسه شماره2شبکه بری مس وپرداز